Auktoriserad revisor - En hel del rörande Auktoriserade revisorer
Auktoriserad revisor

Auktoriserad Revisor

Auktoriserad revisor är en formell titel som inte vem som helst kan använda sig av. För att bli en auktoriserad revisor ställs ett antal högt ställda krav gällande opartiskhet, oberoende och professionalism. Genom att anlita en auktoriserad revisor tillför ni både djup kompetens och ett nytt synsätt på er företags bokföring och ekonomi.

Det finns fler olika typer av revisorer som man kan använda sig av. Dock finns det lagstiftning för en del typer av verksamhet eller företag vilken revisor när ska nyttja med detta vet alla revisionsfirmorna och revisionsbyråerna. De typer av revisorer som finns är:

 • Auktoriserad revisor med revisorsexamen
 • Auktoriserad revisor utan examen
 • Godkänd revisor med examen
 • Godkänd revisor utan revisorsexamen
 • Kallar sig revisor kort och gott

Det är endast de fyra översta kategorierna som kan få skriva under en revisionsberättelse för företag men det skiljer vilka företag som revisorn får ta ansvar för.Skillnad på auktoriserad revisor och godkänd revisor

Auktoriserade Revisorer

Det finns en markant skillnad mellan en auktoriserad revisor och en godkänd revisor.

Definition Auktoriserad revisor

Titeln Auktoriserad Revisor utfärdas av Revisorsnämnden. För att få titeln auktoriserad revisor krävs att man uppfyller villkoren i Revisorslagen 5:e paragraf som kortfattat innebär att:

 • Högskoleexamen inom företagsekonomi med kurser inom bland annat redovisning, bokföring, skattelagstiftning m.m.
 • Minst 5 års arbete med revision av företag
 • Avlagt den högre revisorsexamen som erbjuds av Revisorsnämnden
 • Vara boende i Sverige eller annat EES-land samt Schweiz
 • Arbeta aktivt och avlönat med revision
 • Inte ha näringsförbud
 • Inte vara förbjuden att som biträde hjälpa till med rådgivning inom ekonomi, affärsjuridik eller övrig juridik.

Mer om detta kan du hitta under Vad innebär auktoriserad revisor?

Definition Godkänd revisor

Titeln Godkänd Revisor utfärdas också av Revisorsnämnden. För att få titeln godkänd revisor krävs att du klarar kraven i Revisorslagens 4§ vilket innebär att:

 • Högskoleexamen inom företagsekonomi med kurser inom bland annat redovisning, bokföring, skattelagstiftning m.m.
 • Minst 3 års arbete med revision på en riktig revisionsbyrå i Sverige.
 • Avlagt den revisorsexamen som erbjuds av Revisorsnämnden
 • Vara boende i Sverige eller annat EES-land eller i Schweiz
 • Inte ha näringsförbud
 • Inte vara förbjuden att bistå andra juridiskt eller ekonomiskt.

Mer om detta kan du hitta under Vad innebär godkänd revisor?