Auktoriserad revisor - En hel del rörande Auktoriserade revisorer








Att bli Auktoriserad Revisor

Att bli Auktoriserad Revisor

Auktoriserad revisor är en skyddad titel som utvärdas av Revisionsnämnden. För att bli få titulera sig auktoriserad revisor krävs en hel del så som:

 • Utbildning inom ekonomi, redovisning och revision
 • Praktisk utbildning och erfarenhet av revisionsarbete
 • Fast bostadsadress, normalt i Sverige
 • Avlagt sin revisorsexamen hos Revisorsnämnden

Utbildning för att bli auktoriserad revisor

För att utbildad sig till revisor och så småningom erhålla titeln auktoriserad revisor finns det olika utbildningsalternativ. I grunden ska man ha en magister eller kandidatexamen inom ekonomi med fokus på bokföring och redovisning.

Förutom examen i ekonomi ska den som önskar bli auktoriserad revisor också ha följande formella utbildning.

 • Företagsekonomi, minst 60 hp inriktat på redovisning, revision, ekonomistyrning av företag och koncerner, koncernredovisning samt verksamhetsfinansiering
 • Juridik, minst 30 hp inom beskattningsätt, handelsrätt och materiell rätt
 • Informationshantering med datorer
 • Matematik inklusive statistik
 • Nationalekonomi

Dessutom kan examensutbildningen avslutas med en uppsats inom relevant område om minst 40 hp.



Praktisk erfarenhet av revisionsarbete

För att erhålla den efterlängtade titeln auktoriserad revisor behöver du efter utbildningen också erhålla praktiska kunskaper och praktisk utbildning gällande redovisning och revision.

I den praktiska delen av utbildningen ska det bland annat ingå att:

Utbildning till auktoriserad revisor
 • Inkludera revision av årsbokslut
 • Genomfört revision av ett koncernbokslut
 • Först avlagt examen för att bli godkänd revisor
 • Ansök om och blivit accepterad som godkänd revisor
 • Därefter arbetat som godkänd revisor i minst fem är med kvalificerat revisorsarbete
 • Avlagt högre revisorsexamen för att auktoriserad revisor hos Revisornämnden
 • Ansökt om att bli auktoriserad revisor
 • Blivit godkänd som auktoriserad revisor

Titeln auktoriserad revisor behåller man i fem år och därefter får man ansöka om en förnyelse vart 5:e år.